Raiña Fabiola 1º EP

Module 1 Programando con Scratch
Lección 1 Descargar Scratch
Lección 2 Coñecendo as pantallas de Scratch
Lección 3 Animación porta automática