Protegido: Raiña Fabiola 2º EP

2º EP (5 horas): Puertas automáticas (Scratch + Lego)

Module 1 Programando con Scratch
Lección 1 Descargar Scratch
Lección 2 Coñecendo as pantallas de Scratch
Lección 3 Programando animacións e videoxogos con Scrtach.

 

Module 1 Programando con Scratch
Lección 1 Descargar Scratch
Lección 2 Coñecendo as pantallas de Scratch
Lección 3 Programando animacións e videoxogos con Scrtach.